برنامه آموزشی مرکز

جلسات آموزشی والدین

 مهارت های ارتباطی –اجتماعی اولیه (درکودکان در معرض خطر)

این جلسات با هدف آشنایی والدین نوزادان شش ماه تا دوازده ماهه که ممکن است کودکشان در آینده در مهارت های ارتباطی و اجتماعی دچار مشکل باشند برگزار می شود. هدف ازاین جلسات آشنایی والدین با مهارت های ارتباطی و اجتماعی و نحوه مانیتور کردن این مهارت بعد از شش ماهگی است. همچنین در این جلسات استراتژی هایی جهت تقویت مهارت های ارتباطی و اجتماعی به والدین ارائه می شود. چون مخاطبین این گروه از جلسات والدین کودکان شش ماه  تا دوازده ماهه هستند , تعداد جلسات دو جلسه ی حداقل دو ساعته در نظر گرفته شده است. تعداد شرکت کنندگان میتواند  5 تا 10 نفر  باشد.

 

سر فصل های جلسه ی اول : مهارت های ارتباطی- اجتماعی چیست ؟

 

 • اهمیت و نقش مهارت های ارتباطی- اجتماعی
 • ارتباط بین مهارت های ارتباطی – اجتماعی با سایر مهارت های رشدی
 • انواع مهارت های ارتباطی – اجتماعی در نوزادان بالای شش ماه
 • آسیبهای احتمالی در مهارت های ارتباطی و اجتماعی

سرفصل های جلسه دوم : نقش و قدرت والدین در تقویت مهارت های ارتباطی – اجتماعی چیست؟

 

 • رابطه والد و نوزاد
 • چگونگی تغییر الگو های ارتباطی در والدین برای تقویت مهارت های ارتباطی و اجتماعی د نوزادان
 • چگونگی تغییر محیط برای تقویت مهارت های ارتباطی و اجتماعی
 • IFP (Individualized Family Plans)

معیارهای ورود :

 

 • کودکانی که نارس به دنیا آمده اند
 • کودکانی که سابقه ی مشکلات ریفلاکس یا مشکلات بلع داشته اند
 • کودکانی که سابقه تشنج یا abnormality  در EEG داشته اند
 • کودکانی که متخصص اطفال تشخیص می دهد ممکن است در معرض ابتلا به اختلالات عصبی و رشدی باشند
 • کوکانی که سالم هستند ولی برادر یا خواهر آنها سابقه ی مشکلات عصبی تکاملی (مانند تاخیر در تکلم , ناتوانی ذهنی , آسیب ویژه زبانی {SLI} , اتیسم, بیش فعالی و غیره را دارد) را داشته است.

برای کسب اطلاعات بیشتر  تماس بگیرید

شماره تماس :26656126