روروک و خطرات استفاده ازآن

مارس 13, 2021

روروک با چهار چوب چرخ دار و یک صندلی معلق که به کودکان اجازه می دهد که با پای خودشان به اطراف حرکت کنند،در حقیقت یک وسیله مخاطره آمیز است.

از آنجایی که این وسیله باعث صدمات جسمی زیادی شده است.متخصصان سلامت و امنیت کودکان درباره استفاده از این وسیله بشدت مخالفند.

از آنجا که روروک کودکان را به سمت اجاق گاز، بخاری و یا استخر می برد.به آنها اجازه می دهد به سطح بالاتری دسترسی پیدا کنند.

آنها می توانند به وسایل خطرناک نظیر اجاق گاز، لیوان قهوه داغ و یا چاقو دسترسی پیدا کنند.

که آنها را به سمت سوختگی و آسیب سوق می دهد.

همچنین این وسیله باعث افتادن کودکان بر روی اجسام و یا سقوط از پله میشود.

در حقیقت مهم ترین و شایع ترین جراحت ناشی از استفاده ی روروک سقوط از پله می باشد.

تحقیقات نشان داده است که روروک در روند رشد کودکان تاثیری ندارد.

این وسیله به کودکان راه رفتن نمی آموزد.

و یا کمک به راه رفتن آنها در مقایسه با کودکانی که روروک نداشتند، نمی کند.

کودکان نیاز به فرصت دارند که بتوانند خودشان را بالا بکشند، چهار دست و پا حرکت کنند و یا بخزند در حالیکه در این وسیله نمی توانند این کارها را انجام بدهند.

برای فعالیت کودک یک محدوده امن ایجاد کنید، یا از صندلی فنری، تاب گهواره ای ویا حتی بازی در حیاط به جای استفاده از روروک پیشنهاد می شود.

مطئن باشید هر کس که مراقب کودک شما است، درباره خطرات استفاده از روروک اطلاعات کافی دارد.

Posted in مقالات by یزدانی

Leave a Comment